Rozwój osobisty

Odzież ochronna – charakterystyka i normy odzieży BHP

Odzież ochronna – charakterystyka i normy odzieży BHP

Każde przedsiębiorstwo jest bezpośrednio związane z BHP. Jednym z filarów bezpieczeństwa i higieny pracy jest odzież, która oczywiście musi spełniać wymagane normy. Wielu właścicieli firm zatrudnia specjalistów, którzy odpowiednio wybiorą dobry sklep BHP z atrakcyjnymi cenami i dobrą jakością. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są normy i kategorie odzieży pracowniczej.

Jakie są normy oraz certyfikaty odzieży ochronnej i roboczej?

Warto wiedzieć, że prawie wszystkie środki ochrony indywidualnej podlegają europejskiej normie wydajności. Podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa jest określany dyrektywą 89/686/EWG, która dotyczy wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w ramach stosowanych na stanowisku pracy środków ochrony osobistej. Kategorie opisują i rozróżniają poziom ryzyka, na jakie mogą być narażeni pracownicy w swoim miejscu pracy.

Opis kategorii I

Kategoria I dotyczy odzieży ochronnej, która służy zabezpieczaniu przed małymi zagrożeniami. Do tego aspektu należy załączyć odzież o podstawowej strukturze. Jeżeli chodzi o ocenę skuteczności takich ubrań to należy ona do pracowników. Co więcej, jeżeli pracownicy stwierdzą, że odzież nie jest odpowiednia to mogą to zgłosić do poprawki. Co więcej, do kategorii I zalicza się również odzież roboczą, czy ubrania wykonane z tkanin ochronnych, które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Odzież chroniąca z kategorii I to, na przykład taka, która chroni przed: – czynnikami zależącymi od atmosfery, na przykład: wysoka lub bardzo niska temperatura, deszcz, – zabrudzeniami, które nie są szkodliwe dla zdrowia, – powierzchniowymi uszkodzeniami, które są mechaniczne, – zagrożeniami, które są związane z gorącymi czynnikami (niewielkiego stopnia).

Opis kategorii II

Odzież, która jest zaliczana do kategorii II ma za zadanie chronić przed konkretnymi czynnikami, które nie są minimalnym zagrożeniem, ale również nie zagrażają życiu i zdrowia. Do kategorii II zalicza się odzież chroniąca przed przecięciem, odzież dla spawaczy oraz dla pracowników, którzy są narażeni na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi. Co więcej, do kategorii II zalicza się również odzież ostrzegawcza głównie dla służb drogowych.

Opis kategorii III

Do kategorii III zaliczana jest specjalistyczna odzież ochronna, którą charakteryzuje złożona konstrukcja przeznaczona do ochrony pracowników przed utratą zdrowia lub zagrożeniem życia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że odzież z kategorii III stanowi ochronę przed czynnikami, które mogą bezpośrednio wpływać na organizm pracownika. Do kategorii III zalicza się odzież, taka jak: – kombinezony przeciwchemiczne, – odzież chroniąca przed temperaturami nawet do -50 stopni Celsjusza, – odzież chroniąca przed gorącymi rozpryskami oraz przed temperaturą przekraczającą nawet 100 stopni Celsjusza, – odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym – odzież, która jest przeznaczona dla pracowników mających styczność z wysokimi napięciami prądu.

Udostępnij