Lifestyle

Jak być pewnym siebie?

Jak być pewnym siebie?

Chcąc być prawdziwym liderem zespołu trzeba być odpowiedzialnym, pełnym pasji, samoświadomym, ale przede wszystkim pewnym siebie. To właśnie przekonanie o swojej wartości pomaga wykonywać zadania, których inni członkowie zespołu mogą się obawiać. Jak być pewnym siebie?

Pewność siebie wada czy zaleta?

Osoby pewne siebie znają swoje mocne, ale i słabe strony. Pewność siebie to umiejętność zaakceptowania swoich wad, jak i zalet, ale również wiedza, że ze słabościami można i należy walczyć każdego dnia.

Bardzo często arogancja mylona jest z pewnością siebie. Wiele cech różni osobę arogancką od pewnej siebie i znającej swoją wartość.

Osoba arogancka w każdej sytuacji jest przekonana, że ma rację. Nie uznaje napomnień, dobrych rad czy zwrócenia uwagi. Nie słucha i nie liczy się ze zdaniem innych. Osoba pewna siebie nie ma problemu z przyjęciem konstruktywnej krytyki. Nie musi tuszować swoich błędów tak jak osoba arogancka.

Pewność siebie nigdy nie jest wadą. Arogancja – zawsze.

Jakie cechy powinien mieć przywódca?

Lider grupy to nie dyktator, który egzekwuje swoje decyzje. Dobry przywódca jest pełen pasji, charyzmy, ale jednocześnie jest obowiązkowy, zaangażowany i wzbudza zaufanie.

Cechy dowódcy to przede wszystkim umiejętność komunikacji z zespołem. Jest to nie tylko umiejętne wydawanie poleceń, ale również słuchanie tego, co inni mają do powiedzenia. Omawianie pomysłów, wyjaśnianie nieporozumień, które prędzej czy później zdarzą się w każdym zespole oraz umiejętność poruszania istotnych problemów, które trzeba rozwiązać.

Dobry dowódca umie również podejmować decyzje. Nawet te, które są trudne i nie spotkają się z poparciem zespołu. Podejmowanie stanowczych decyzji nie jest łatwe, ale na pewno spotka się z szacunkiem ze strony zespołu.

Cechy dowódcy to również umiejętność docenienia pracy pracowników. Dzięki temu przywódca buduje w pracownikach pewność siebie. Są oni przekonani, że ich zdanie w firmie ma znaczenie, a praca została zauważona i doceniona.

Jak być pewnym siebie?

Zastanawiając się jak pracować nad pewnością siebie warto w pierwszej kolejności poznać swoje słabe i mocne strony. Dzięki temu można rozpocząć pracę nad niwelowaniem słabości. Trzeba pamiętać, że osoba, która jest pewna siebie akceptuje zarówno swoje wady, jak i zalety. Musi być ze sobą w zgodzie.

Zastanawiając się jak być pewnym siebie warto pamiętać, że ważna jest realizacja celów, które sobie wyznaczymy. Każdy zrealizowany cel sprawia, że czujemy się silniejszy. Wierzymy w swoją moc sprawczą. Zaczynamy ufać sobie i swoim zdolnościom oceny sytuacji i umiejętności wykonania zadania.

Cel należy podzielić sobie na mniejsze etapy. Po zrealizowaniu każdego etapu będziemy mieli więcej pewności siebie i podejście do kolejnego zadania będzie łatwiejsze. Stosując zasadę małych kroków w końcu uda się zrealizować duży cel. Warto również dać sobie prawo do błędów i pomyłek. No cóż czasem tak też bywa!

Po każdym błędzie należy przeanalizować swoje postępowanie i ponownie ruszyć do działania. Nie ma sensu koncentrować się na swoich błędach.

Pewność siebie nie jest cechą wrodzona. Warto nad nią pracować każdego dnia.

Udostępnij