Rozwój osobistyZdrowie

Stres w pracy – jakie są przyczyny oraz sposoby jego eliminacji?

Stres w pracy – jakie są przyczyny oraz sposoby jego eliminacji?

Stres w pracy odczuwany przez pracownika jest czynnikiem bardzo niepożądanym w miejscu zatrudnienia. Przyczynia się on do spadku wydajności oraz efektywności osoby pracującej. Zła atmosfera i poczucie permanentnego napięcia nerwowego w miejscu pracy potrafi odbić się negatywnie na zespole pracowniczym, przez co wpływa destrukcyjnie na działalność całej firmy. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę na sposoby eliminacji czynników wywołujących wzmożony stres u pracowników.

Stres w pracy – co to jest?

Stres w miejscu pracy jest to reakcja fizjologiczna na sytuację, która jest trudna dla pracownika. Związana ona może być z nadmiarem obowiązków, które znacznie przekraczają umiejętności i kompetencje danej osoby. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym poczucie napięcia nerwowego jest brak możliwości wsparcia od przełożonego oraz współpracowników.
Negatywnymi konsekwencjami wzmożonego stresu wśród pracowników jest dla przedsiębiorstwa:

  • wzrost absencji pracowników
  • duża rotacja osób zatrudnionych
  • osłabienie produktywności
  • wzrost liczby błędów i wypadków
  • niszczenie wizerunku firmy

Przyczyny stresu w pracy

Długotrwałe i chroniczne napięcie nerwowe w miejscu pracy może doprowadzić do silnego stresu u pracownika. Wywołane one może być przeciążeniem ilościowym pracą. Zbyt duży nadmiar obowiązków wywołuje u danej osoby niemożność wykonywania zadań w sposób dokładny oraz w pełni kompetentny. Powoduje to powstawanie błędów oraz zaniedbań, które odbijają się na ocenie pracy pracownika. Czuje się on wówczas niedoceniony oraz sfrustrowany, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do spadku jego motywacji oraz do niekontrolowanego napięcia, które może prowadzić do sytuacji konfliktowych.

Wzmożone napięcie nerwowe oraz chroniczny stres u pracownika może być także spowodowane przeciążeniem jakościowym wykonywanych czynności. Sytuacja ta ma miejsce wtedy, kiedy skala trudności zadań jest na najwyższym poziomie i wymaga od pracownika permanentnego wykonywania obowiązków na wysokim poziomie kompetencji. Działa to wyczerpująco na układ nerwowy takiej osoby, wywołując u niej, w krótkim czasie, objawy wyczerpania i chronicznego zmęczenia.
Przyczyny stresu w pracy mogą być także wywołane niedociążeniem jakościowym zlecanych obowiązków oraz ograniczonym zakresem kontroli nad pracą. Są to dwa czynniki, które mogą wpływać demotywująco na pracownika, obniżając jego poczucie przydatności oraz kompetencji. Osoba pracująca poniżej swoich kompetencji po dłuższym czasie doświadcza uczucia frustracji oraz apatii. Jeżeli dodatkowo pracownik ma ograniczoną kontrolę nad czasem pracy, czyli nie dostaje informacji zwrotnej o jakości wykonanego zadania i jest zaskakiwany wciąż zmieniającymi się warunkami wykonywanych zadań, bez wcześniejszych konsultacji i komunikatów to wywołuje to u niego silny stres. Spada jego wydajność oraz efektywność.

Sposoby na stres w miejscu zatrudnienia

Czynnik stresu wśród pracowników jest bardzo niepożądanym efektem ograniczającym rozwój przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia pracodawcy dobrze jest posiadać wiedzę o skali zjawiska stresu u pracowników. Wówczas należy odnaleźć i skorygować błędy dotyczące sposobu zlecania, wykonywania i weryfikowania efektów końcowych obowiązków i zadań pracowniczych. Dobrym sposobem na odnalezienie potrzebnych do tego informacji jest przeprowadzenie badania wewnętrznego w postaci na przykład ankiety. Warto też prześledzić informacje na temat rotacji i absencji pracowników oraz liczby błędów przez nich popełnianych.
Sytuacja stresowa jest bardzo niekorzystnym czynnikiem, gdy czas jej trwania znacząco się przedłuża w czasie. Brak zmiany powyższej sytuacji wpływa negatywnie na cały zespół oraz na działalność przedsiębiorstwa.

Udostępnij